Privātuma Politika

Privātuma politika

Šī privātuma politika ir tiek piemērota visiem personas datiem, kurus mēs par Jums vācam, izmantojam un citādākos veidos apstrādājam.

Atjaunināti un papildināti 25.10.2018

SIA Stick With Us veiktā personas datu apstrāde

SIA Stick With Us (reģ.nr. 44103099099, juridiskā adrese "Bērzi" 19, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333) kā personas datu apstrādes pārzinis veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā. Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.
Kā mēs ievācam informāciju par Jums?
Mēs vācam informāciju sekojošos veidos:
  • Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni vai arī ievadāt tajā informāciju;
  • Jūs esat sazinājies ar kādu no mūsu darbiniekiem pa telefonu vai e-pastu;
  • Jūs esat iesniedzis pie mums iesniegumu.
Kāda informācija par Jums tiek ievākta un kāpēc?
Sekojoša informācija tiek vākta Jums apmeklējot mūsu mājaslapu: Sīkdatnes, ierīces veids, kādu izmantojat, URLs, Jūsu datumu, laiku meklējumi un klikšķinājumu un skatījumu skaits, lapas pamešāna, kas ir ticis apskatīts lapā, lapas skatījumu skaits, lapas ielādes ātrums, veids kā lapa ir tikusi skatīta, IP adrese un piegādātājs, ierīces veids, pārlūkprogrammas veids un versija, reģistrācijas/ienākšanas sistēmā informācija, ierīces operētājsistēma un veids, laika zonas uzstādījumi. Tikai atsevišķos gadījumos un ar Jūsu piekrišanu mēs ievācam, un izmantojam tikai un vienīgi lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, vai iesniegumiem sekojošu informāciju: E-pasta adrese, valsts, vārds, uzvārds, telefona numurs.
Kāpēc un kā mēs izmantojam sīkdatnes?
Mūsu tīmekļvietnēs un e-pastos tiek izmantoti “tīmekļa informatori” (web beacons), kas ir nelieli grafiski attēli, kuru mērķis ir ļaut mums apkopot noteiktu informāciju par Jūsu ierīci, piemēram, laiks, kad tika atvērta mūsu tīmekļvietne vai e-pasts, datora IP adrese, pārlūkprogrammas veids, kā arī iepriekš ievietotās sīkdatnes. Sīkdatnes (cookies) ir mazi teksta faili, kurus serveris pārraida Jūsu pārlūkprogrammai katru reizi, kad apmeklējat kādu mājas lapu. Tie tiek vai nu saglabāti, vai noraidīti atkarībā no pārlūkprogrammas iestatījumiem. Vairāk par sīkdatnēs iespējams uzzināt iepazīstoties ar mūsu Sīkdatņu izmantošanas politiku.
Cik ilgi Jūsu personas datu informācija tiek glabāta?
Mēs glabājam Jūsu datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai, ar kādu šie dati bija ievākti, vai arī kamēr tas ir nepieciešams, lai ļautu jums izmantot un nodrošināt Jums mūsu pakalpojumus, piemēram, lai uzturētu tiešsaistes lietotāja profilu.
Kam Jūsu informācija var tikt izpausta?
Mēs varam izpaust informāciju par Jums maksājumu pakalpojumu piedāvātājiem (piem., bankai vai citai finanšu institūcijai), lai varētu nodrošināt pakalpojumu apmaksu. Kā arī mārketinga kompānijām, kas nodrošina mārketinga ziņojumu sūtīšanu. Mēs esam izveidojuši vairākus tehniskus risinājumus un pakalpojumus, lai padarītu mūsu sadarbību un komunikāciju ātrāku. Tāpēc Jūsu informācija var tik izpausta mūsu partneriem, kas nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu – apdrošinātājiem, IT atbalsta kompānijām un telekomunikāciju kompānijām. Piemēram, šo pakalpojumu sniedzēji, nodrošina informāciju tehnoloģiju pakalpojumus lai padarītu mūsu komunikāciju ātrāku un patīkamāku. Mēs Jūsu informāciju neizpaudīsim nesaistītām trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams normatīvo aktu izpildīšanai, Jūsu lūgumu izpildīšanai, vai arī citādākā veidā tiesiski akceptēts vai pieprasīts. Mēs Jūsu informāciju nepārdosim trešajām pusēm, kā arī nesniegsim Jūs personas datu informāciju trešajām pusēm viņu tiešā mārketinga vajadzībām. Mūsu partneru pienākums ir nodrošināt drošu Jūsu datu glabāšanu un apstrādāšanu balstoties uz mūsu savstarpējo līgumu.
Kā tiek aizsargāta Jūsu informācija?
Lai aizsargātu Jūsu datu privātumu un sensitīvu datu drošību, mēs veicam attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. Piekļuve Jūsu datiem ir pieejama tikai tam personālam, kuram šī informācija ir nepieciešama, lai pildītu pienākumus, kuri izriet no to darba veikšanas vai ir saistīti ar to. Tiek veiktas mūsu darbinieku apmācības Jūsu datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai. Jūsu dati tiek glabāti uz mūsu servera šifrētā formātā, kā arī sūtot informāciju tiek izmantoti šifrēti kanāli. Ja gadījumā konstatēsim aizdomīgas darbības saistībā ar Jūsu datiem, mēs Jūs par to nekavējoties informēsim.
Kādas ir Jūsu tiesības?
Tā kā mēs apstrādājam Jūsu datus, tad Jums ir iespēja uzzināt kādiem mērķiem šie dati tiek vākti, kā arī atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības lūgt samazināt šo datu pielietojumu. Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem Jums var būt šādas tiesības:
  • pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem (saņemt un uzzināt kādiem mērķiem tiek pielietota informācija, kas mums par Jums ir zināma);
  • iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi (atsacīties no jaunumu saņemšanas; iebilst pret sīkdatņu lietošanu);
  • pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu (izdzēst informāciju no mūsu datubāzēm Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no mūsu juridiskajiem pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. );
  • ierobežot personas datu apstrādi (pieprasīt apstrādāt tikai konkrētu informāciju par Jums);
  • uz datu pārnesamību (iespēja saņemt savu personas datu informāciju);
  • iebilst pret datu apstrādi
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai datu apstrādi, vai arī ja Jums ir radušies citi jautājumi, lūdzam mūs par to informēt pa telefonu, rakstot e-pastu vai sūtot ierakstītu vēstuli.
Kurš var palīdzēt?
Mēs darām visu iespējamo, lai pasargātu Jūsu privātos datus un nodrošinātu datu apstrādes caurskatāmību. Ja gadījumā Jums rodas papildus jautājumi vai neskaidrības saistībā ar datu apstrādi, lūdzam Jūs sazināties ar mums izmantojot šīs mājaslapas kontaktu sadaļu. Mēs atbildēsim uz jautājumiem, kas ir radušies saistībā ar Jūsu informācijas apstrādi.